WOD 20-12-2018

Zagrijavanje

Raise Temp
10 Table Top
10 Kipping Bar/Rings
10 Plank T rotations
30s HS Hold
QAMRAP 12min

sWOD

Ukoliko ste propustili jedan od treninga ovaj tjedan, možete ga nadoknaditi danas nakon Core WODa

Ako ste trenirali svaki dan odradite Core WOD i AAB intervale

WOD

Core Workout
Spuštanje nogu
Crunch (donji dio stalno na podu) 15
Oblique (lakat - koljeno)
Side Plank rotacije 
Plank (podlaktice)
Crunch
15 ponavljanja svake vježbe ili 15s izdržaj

Cashout

AAB Intervali