EMOM trening koncept - što je i zašto i kako se koristi?

EMOM se često koristi u CrossFit svijetu, pa tako i u našoj dvorani.


Zašto Box Squat?

Prednosti "Box Squat"-a


Sickness, Wellness, Fitness

What if I told you...


Cashout (Met Con i Gimnastika)

Rad na bazi piramide


CrossFit - povratak korijenima

Novosti u programu


CrossFit Level 3

Kako postati CrossFit Level 3 trener!


Pet savjeta za dobar san

Problemi sa spavanjem? Možda vam pomogne jedan od naših savjeta


Tri ravnine ljudskog tijela

Ako želimo biti balansirani i otporni na ozljede onda u trening moramo uključiti pokrete kroz sve tri ravnine.


Piramida CrossFit treninga

"Na ručku sa Thuri Helgadottir, dotakli smo se ove teme"


Deset fitness domena

CrossFit metodom treninga želimo razviti balans i poboljšati sposobnost u svakoj od deset fitness domena.