• Iz početnog položaja spustit ruke na pod u širini ramena
  • Spustiti se u donju poziciju skleka (cijelo tijelo u kontaktu s podom)
  • Koristeći kukove pa ruke odvajamo se od poda
  • Dočekamo se na puno stopalo (pete u kontaktu s podom)
  • Skočimo u zrak i ispravimo tijelo (otvaranje kuko  va)
  • Pljesak sa rukama iznad glave dok smo u zraku