• Snažan kip
  • Kukovi u visini šipke
  • Brza tranzicija