• Bez korištenja momentuma sa ravnim rukama i ravnim nogama dovodimo stopala do šipke
  • Kontroliramo i usporavamo spuštanje stopala
  • Aktiviramo ramena, leđa i trup za start pokreta