Hip Mobility. Priprema za čučanj. 10 ponavljanja svake vježbe.