Rad na mekom tkivu kao priprema za overhead dan. 10 ponavaljanja. Stretch s gumom 30s.